sprache: Deutsch
język: polski
language: EnglishЯзык: Русский

TARGI PLASTPOL 22.05. - 25.05.2018 Kielce, Polska

Szanowni Państwo,
… i znowu przyszedł czas
na coroczne spotkanie !!!
Targi Plastpol 2018, Kielce
Zapraszamy do naszego stoiska targowego D-57.

PAGO - Kniaziewicz-Pasdzior